• Contact

  Address

    Hubei Xiaonan Economic Development District,Xiaogan City,Hubei Province,China

  Tel

    +86-712-2366009 / +86-712-2366010

  E-mail

    shushi@shushi.com.cn

 
  About Us
CopyRight © 2016 SHUSHI GROUP CO.,LTD All Rights Reserved. Languague :   Chinese